dawn
12 مرداد 1401 - 16:20

از 2 گانه‌سازی دیپلماسی و میدان تا تخریب خدمت‌رسانی میدانی

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: افرادی که در حال حاضر نسبت به حضور میدانی دولت انتقاد دارند، همان افرادی هستند که در گذشته دو گانه‌ای از دیپلماسی و میدان را مطرح کرده بودند. سعید هادوی عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل های دانشگاهی فارس با اشاره به عملکرد دولت در بحران‌های اخیرگفت: در زمینه خدمت دولت به مردم و امداد رسانی آن ها در بحران ها و مدیرت آن ها قیاس دولت ها همیشه به چشم می آید. عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه افزود: یکسال از روی کار آمدن دولت می گذرد و حوادث زیادی در این مدت گریبان گیر مردم شده است، از زلزله هرمزگان تا سیل های اخیر که در این دولت شاهد حضور به موقع و انقلابی معاون اول و وزیر کشور و دیگر افراد منتسب به دولت در محل وقوع حادثه ها بودیم. یکسال از روی کار آمدن دولت می گذرد و حوادث زیادی در این مدت گریبان گیر مردم شده است، از زلزله هرمزگان تا سیل های اخیر که در این دولت شاهد حضور به موقع و انقلابی معاون اول و وزیر کشور و دیگر افراد منتسب به دولت در محل وقوع حادثه ها بودیم.این فعال دانشجویی با اشاره به حضور میدانی مسئولین برای حل مشکلات مردم گفت: این موضوع که مسئولین اصلی نظام در محل حضور پیدا کنند و از نزدیک برای رفع مشکلات مردم در میدان باشند به فراموشی سپرده شده بود. هادوی در ادامه عنوان کرد: در این بین فقط یاد حضور شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبر معظم انقلاب در کنار مردم در هنگام حادثه ها خاطرات مردمی بودن مسئولین را برای ما زنده نگه داشته بود و خوشبختانه دوباره این روحیه جهادی آن هم از سوی دولت کورسوی امیدی را دل ها زنده کرد که دولت مردان نظام با مردم همدرد هستند و به هیج وجه آنان را فراموش نمی کنند. دبیر روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی با اشاره به اینکه افرادی از حضور به موقع مسئولین در خدمت رسانی به مردم سخت رنجیده اند، گفت: در این میان آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هیچ بویی از مردمی بودن نبرده اند و درد مردم را درک نکرده اند از حضور حداکثری دولت‌مردان و افراد انقلابی در بین مردم حادثه دیده از بلایای طبیعی و همراهی مسئولین با مردم سخت رنجیده اند و دست به تخریب آنان زدند. در این میان آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هیچ بویی از مردمی بودن نبرده اند و درد مردم را درک نکرده اند از حضور حداکثری دولت‌مردان و افراد انقلابی در بین مردم حادثه دیده از بلایای طبیعی و همراهی مسئولین با مردم سخت رنجیده اند و دست به تخریب آنان زدند.هادوی در ادامه تاکید کرد: افرادی که در حال حاضر نسبت به حضور میدانی دولت موضع گرفته اند و انتقاد می کنند، هم فکر همان افرادی هستند که در دوره حاج قاسم سلیمانی دو گانه ای از دیپلماسی و میدان را مطرح کرده بودند. وی افزود: در دوره شهید حاج قاسم سلیمانی افرادی با ایجاد دو گانه میدان و دیپلماسی و سنگ اندازی در فعالیت های این شهید بزرگوار سعی داشتند خدمات ایشان را در منطقه زیر سوال ببرند، متاسفانه در حال حاضر نیز عده ای که در دوره خود ترک فعل های زیادی در حوادث مختلف داشتند به جای تقدیر از فعالیت های جهادی مسئولین سعی دارند در خدمات این دولت نیز سنگ اندازی کنند. عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان افزود: در صورتی که حتی این  عکس های نمایشی گِلی(طبق ادعایشان) ارزشی بالاتر از کت و شلوارهای اتوکشیده آنان در اتاق های به روی مردم دارد، به راستی که داشتن این چنین مسئولینی که در بین مردم باشند را به فراموشی سپرده بودیم و آقای رییسی و کابینه‌اش و شهرداران برآمده از شوراهای انقلابی و نمایندگان مجلس انقلابی امیدی در دل ما زنده کردند و ما را به آینده ای روشن امیدوار کردند. در صورتی که حتی این  عکس های نمایشی گِلی(طبق ادعایشان) ارزشی بالاتر از کت و شلوارهای اتوکشیده آنان در اتاق های به روی مردم دارد، به راستی که داشتن این چنین مسئولینی که در بین مردم باشند را به فراموشی سپرده بودیمانتهای پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 527292